دوره مجازی جامع پودر

دوره جامع مجازی پودر شامل 40 جلسه (20 ساعت) می باشد که از آشنایی با تک تک ابزار وسایل ها و کاربرد هایشان تا سایر مباحث کاشت ناخن در این دوره به زبان ساده و روان آموزش داده می شود