دوره مجازی جامع ژل

دوره جامع مجازی ژل شامل 40 جلسه (20 ساعت) می باشد که از آشنایی با تک تک ابزار وسایل ها و کاربرد هایشان تا سایر مباحث ژل اعم از آشنایی با دنیای ژل و نحوه کار با هر کدام را به تفصیل آموزش داده ایم.